Telefon: 444 0 436

Lipit Bozuklukları

Yüksek kolesterol, kanınızda vücudunuzun gereksinim duydu­ğundan daha fazla kolesterol bulunduğu anlamına gelmektedir. Kolesterol, hücrelin oluşması için gerekli olan madde ya da vücudun enerji kaynağı olarak görev yapan bir grup yağdan (lipidler) biridir. Karaciğeriniz, vücudunuzun gereksinim duyduğu kolesterolün büyük bir kısmını üretebilir.

Kanınızdaki total koleste­rolün düzeyini bilmenin yanı sıra, değişik türdeki yağların seviyele­rini bilmek de önemlidir. Düşük dansiteli lipoprotein (LDL, “kötü” kolesterol) düzeylerinin yüksek olması aterosklerozu kötüleşti-rirken, yüksek dansiteli lipopro­tein (HDL, “iyi” kolesterol) düzey­lerinin yüksek olması sizi aterosk-leroza karşı korur: HDL koles­terol aslında arterlerinizin kılıfındaki kolesterolü ortadan kaldırır.

Üçüncü bir yağ türünün, tirigliseridlerin, yüksek düzeylerde olması da aterosklerozu kötüleştirir.Doymamış yağlar ve tam doymamış yağlar açısından zengin olan diyetler (beslenmeler), LDL kolesterol düzeyini yükseltir. Trans yağlar aynı zamanda HDL koleste­rolü de düşürür. Doymuş yağlar ve trans yağlar açısından zengin olan yiyecekleri tekli tam doymamış yağlar ve çoklu tam doymamış yağlar açısından zengin olan yiyeceklerle değiştirmek, kolesterol profilinizi büyük ölçüde iyileştirir. Bu; kırmızı ve işlenmiş etler yerine balık, kuruyemiş, baklagiller ve kümes hayvanları eti kombinas­yonundan oluşan bir beslenmeyle (diyetle) gerçekleştirilebilir.

Hiç şüphesiz; total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliseridlerin seviyesini düşürmek -ve buna ek olarak HDL kolesterol seviyesini yükseltmek- sağlığınız açısından iyidir. Yeni araştırmaların sonuç­ları rapor edildikçe, bu yağ türle­rinin her biri için belirtilen hedef seviyeler de değişmiştir.