Telefon: 444 0 436

HDL-K Nedir?

HDL-K’e halk arasında “iyi kolesterol” de denir. Kandaki “yüksek yoğunluklu lipoproteinler”dir. HDL-K’ün görevi damar sertliğine neden olan kolesterolleri yakalayarak karaciğere geri getirmektir. HDL-K düzeyleri arttıkça damar sertliğinden koruyuculuk artarken, HDL-K seviyeleri düştükçe damar sertliğinden koruyuculuk azalır.