Telefon: 444 0 436

Günümüzde Bireyler İçin Hedeflenen Kolesterol ve LDL Kolesterol Seviyeleri Nedir?

ESC/EAS (Avrupa Kalp Derneği ve Avrupa Ateroskleroz Derneği) tarafından 2011 yılında belirlenen hedef değerler şunlardır:

  1. Çok yüksek riskli kişiler:
   • Koroner kalp hastalığı saptananlar
   • Tip 2 diyabeti olanlar
   • Uç organ hasarı gelişmiş Tip 1 diyabeti olanlar
   • Orta ya da ileri kronik böbrek yetersizliği olanlar
   • SCORE risk sınıflamasına göre kalp-damar hastalığı geçirme riski ≥ 10 olanlar

Bu özelliklerden herhangi birini taşıyan kişilerde hedef LDL-K seviyesi: <70 mg olmalıdır.

  1. Yüksek riskli kişiler:
   • Belirgin yüksek tek risk faktörü olanlar
   • SCORE risk sınıflamasına göre kalp-damar hastalığı geçirme riski ≥ 5 ile <10 arasında olanlar

Bu özelliklerden herhangi birini taşıyan kişilerde hedef LDL-K seviyesi: <100 mg olmalıdır.

  1. Orta riskli kişiler:
   • SCORE risk sınıflamasına göre kalp-damar hastalığı geçirme riski <5 olanlar

Bu kişilerde hedef LDL-K seviyesi: <115 mg olmalıdır.

 

KAYNAKLAR

 1. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the managementof dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J 2011;32:1769-818
 2. M. Kanat, M. Sipahioğlu, H. Arınç, E. Serin, Ö. Yıldız, A. Tunçkale, H. Çelebi. Is lipid lowering treatment aiming for very low LDL levels safe in terms of the synthesis of steroid hormones? Medical Hypotheses 2007;69:104-112
 3. Kanat, E. Serin, A. Tunçkale, Ö. Yıldız, S. Şahin, M. Bolayırlı, H. Arınç, A. Dirican, Y. Karagöz, Y. Altuntaş, H. Çelebi, A. Oğuz.. A multi-center, open label, crossover designed prospective study evaluating the effects of lipid lowering treatment on steroid synthesis in patients with Type 2 diabetes (MODEST STUDY). J Endocrinol Invest 2009;32:852-6.
 4. A. Tunçkale, S. Aran, S. Tavşanoğlu, A. Dirican. Are serum HDL-C levels of Turkish people really low? 75th EAS Congress, 23-26 April, Prague, 2005, Atherosclerosis 2005;6(Suppl 1):28