Telefon: 444 0 436

Vena Kava Superiyor Sendromu

Vena kava superiyor akciğerler arasındaki alanda yerleşen, ince duvarlı, çevresi lenf bezleriyle sarılı bir toplardamardır. Anatomik yapıda oluşan herhangi bir bozulma bu toplardamarda tıkanıklığa sebep olabilir. Bu durumdaki hastalarda boyun ve yüzde şişlik, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri vardır.

Hastalara akciğer grafisi çekildiğinde hastalığa özgün bulgular saptanır. Bilgisayarlı tomografi ile anatomik bozukluk rahatlıkla tespit edilir.

Vena kava superiyor sendromu hasta açısından oldukça sıkıntılı bir tablodur ve bazı şeylerin hızlıca yapılmasını gerektirir. Kesin tanı koyuluncaya kadar idrar söktürücüler ve yatak başının kaldırılması gibi yaklaşımlarla zaman kazanılır.

Vena kava superiyor sendromunun nedenleri:

  1. Akciğer kanseri
  2. Akciğer dışı kötü huylu kanserler
  3. Lenfoma
  4. Venöz tromboz

Bu nedenler içinde akciğer kanserinin küçük hücreli tipi en sık görülenidir. Uygun tan yöntemleri ile teşhisin konulmasından sonra tedaviye geçilir. Kanser saptanmışsa buna uygun kemoterapi ya da radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanabilir. Hastaların %80-95’inde tedavi ile başarı sağlanır.