Telefon: 444 0 436

Kemik Metastazları

Birçok kanser kemiklere yayılabilir:

  1. Meme kanseri
  2. Prostat kanseri
  3. Akciğer kanseri
  4. Multipl miyelom
  5. Böbrek kanseri
  6. Mide-barsak sistemi kanserleri

Omurga, kalça, kaburga ve uyluk kemikleri en çok yayılımın olduğu yerlerdir. Kanser kemiklere yayıldığında hastalar ağrı duymaya başlarlar.

Kemik metastazları radyolojik olarak üç tipte görülür:

  1. Litik: Multipl miyelom, böbrek ve tiroid kanseri bu tip tutulum yapar.
  2. Blastik: Prostat kanseri bu tip tutulum yapar.
  3. Litik ve blastik karışık: Meme ve akciğer kanseri bu tip tutulum yapar.

Kemik metastazlarını ortaya koymada en sık başvurulan yöntem tüm vücut sintigrafisidir. Ancak multipl miyelom gibi yalnızca litik lezyonların varlığında bu incelemenin normal çıkabileceği unutulmamalıdır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) gibi incelemeler kalça ve omurga hastalıklarını göstermede daha iyidir.

Kemik metastazını düşündüren bulgu ilk defa ve tek bir yerde saptanıyorsa biyopsi yapılarak tanının doğrulanması gerekir. Ancak bir çok yerde metastaz görüntüsü varsa biyopsi genellikle gerekmez.

Kemik metastazlarının tedavisi palyatiftir. Ağrı kesiciler ve ışın tedavisi uygulanır. Ayrıca esas kansere yönelik diğer tedaviler sürdürülür. Işın tedavisi hastaların >%90’ında ağrıyı dindirir, kemiklerdeki yıkımın ilerlemesini durdurur.