Telefon: 444 0 436

Karın Zarları Arasında Sıvı (Assit)

Karnın çevresinde iki yapraklı seröz bir zar (periton) vardır. Bu yaprakların arasına sıvı birikmesine assit denir. Herhangi bir hastada assit gelişmesi detaylı bir değerlendirmeyi gerektirir. Pek çok kanser karın zarına yayılarak assit oluşturur. Ancak kanserli hastalarda başka nedenlerle de assit gelişebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenler:

a)      Tümör yayılımı sonucu karaciğer yetersizliği gelişmesi
b)      Kemoterapi toksisitesi
c)      Karın içindeki toplar damarlarda tıkanıklık
d)     İnfeksiyon

Tanı amacıyla parasentez adı verilen yöntemle karın içindeki sıvı alınır. Kültüre ekilir, sitolojiye yollanır. Ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile ek sorunlar incelenir. Assit sıvısının kansere bağlı olduğunun kesinleşmesi sonrası sıvının tüple boşaltılması ve sistemik kemoterapi uygulanması genellikle başvurulan tedavi seçenekleridir. Sıvının tekrarlayan parasentezlerle boşaltımı sık başvurulan, ancak yetersiz bir tedavi yaklaşımıdır. Tüm yöntemlere dirençli asitsi olan hastalarda peritonovenöz şant makul düzeyde etkili bir yöntemdir.