Telefon: 444 0 436

Akciğer Zarları Arasında Sıvı (Plörezi)

Akciğerlerin çevresinde iki yapraklı seröz bir zar (plevra) vardır. Bu yaprakların arasına sıvı birikmesine plörezi denir. Kanserli hastalarda sıkça rastlanan bir sorundur. Plöreziye yol açan kanserler:

a)      Meme kanseri
b)      Akciğer kanseri
c)      Lenfoma
d)     Over (yumurtalık) kanseri
e)      Primeri bulunamamış adenokanserler

Plevrada sıvı biriken hastalar nefes darlığı, öksürük, ağrı gibi yakınmalarla hekime başvurur. Hastaların daha önceden tanısı konmuş bir kanserleri olabileceği gibi, plevral sıvı ilk bulgu olarak da ortaya çıkmış olabilir. Sıvıda her zaman kanser hücresi bulunmayabilir. Bunun sebebi akciğerler arası alandaki (mediyasten) lenf damarlarının tıkanması sonucu sıvı toplanmasıdır.

En kolay tanısal yöntem torasentez adı verilen yolla bu sıvının alınarak incelenmesidir. Bazen tanı için akciğerin etrafındaki zardan biyopsi de yapılabilir. Bu amaçla günümüzde torakoskopi yöntemi kullanılmaktadır.

Sıvının fazla olduğu durumlarda tedavi amacıyla ya bu sıvı boşaltılır ya da tüp takılarak yavaş yavaş alınır. Sıvı boşaltıldıktan sonra tekrar birikmesini önlemek amacıyla zarlar birbirine kimyasal yolla yapıştırılır (plevral skleroz).  Bu yöntemin başarısı %75-90 arasındadır. Plevral skleroza rağmen sıvının yeniden biriktiği nadir bir grup hastada plevra zarının çıkarılması ya da plevra ile karın arasına şant uygulanması gerekebilir.