Telefon: 444 0 436

Kanserli Hastalarda Dahili Problemler

Karnın çevresinde iki yapraklı seröz bir zar (periton) vardır. Bu yaprakların arasına sıvı birikmesine assit denir. Herhangi bir hastada assit gelişmesi detaylı bir değerlendirmeyi gerektirir. Pek çok kanser karın zarına yayılarak assit oluşturur.

Plevrada sıvı biriken hastalar nefes darlığı, öksürük, ağrı gibi yakınmalarla hekime başvurur. Hastaların daha önceden tanısı konmuş bir kanserleri olabileceği gibi, plevral sıvı ilk bulgu olarak da ortaya çıkmış olabilir.

Kemik metastazlarını ortaya koymada en sık başvurulan yöntem tüm vücut sintigrafisidir. Ancak multipl miyelom gibi yalnızca litik lezyonların varlığında bu incelemenin normal çıkabileceği unutulmamalıdır.

Vena kava superiyor akciğerler arasındaki alanda yerleşen, ince duvarlı, çevresi lenf bezleriyle sarılı bir toplardamardır. Anatomik yapıda oluşan herhangi bir bozulma bu toplardamarda tıkanıklığa sebep olabilir.